Prijava isporučitelja mlijeka za pregled podataka putem web stranica

Vaši podaci koje ovdje upišete će služiti samo za autorizaciju pristupa web stranicama HPA-SLKM-a, te se u druge svrhe neće koristiti.
 Upišite vaš JLB (jedinstveni laboratorijski broj).
JLB:
 Izaberite vrstu životinje za koju je prijavljen taj JLB.
Životinja:
 Upišite OIB, JMBG ili matični broj pravne osobe za koji je prijavljen taj JLB.
OIB/JMBG/MB:
 Upišite ime i prezime ili naziv pravne osobe čiji matični broj je upisan.
Ime/Naziv:
 Upišite adresu, poštanski broj i mjesto te osobe.
Adresa:
 Upišite e-mail adresu na koju će vam biti poslani podaci za pristup web stranicama.
E-mail:
 Upišite dvaput istu lozinku koju ćete koristiti za pristup web stranicama. Napomena: Ne koristiti naša slova (č, ć, đ, š, ž).
Lozinka:
 Provjerite točnost upisanih podataka prije slanja.